2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN DUYURU

Değerli öğrencilerimiz,
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için, üniversite senatosunun 02.02.2021 tarih ve 316 sayılı kararı doğrultusunda;

1. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere karara bağlanan hususlar doğrultusunda, üniversitemizde 2. maddede belirtilen istisna dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm dersler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

2. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bazı derslerin pratik uygulamaları (teorik dersler çevrimiçi olarak yapılacaktır), Tıp Fakültesi 4., 5. ve 6. sınıflara yönelik temel hekimlik uygulamaları kursu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf uygulama dersleri, pandemi koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruba bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze yapılacak uygulamaların tarihleri ilgili fakülteler tarafından belirlenecek olup, duyuruları yapılacaktır.

3. Dersler sanal ortamda öğrenim yönetim sistemine entegre edilmiş sanal sınıf uygulamaları üzerinden eş zamanlı (senkron) olarak yapılacaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim şeklinde yeni düzenlemeler söz konusu olabilecektir. Bu nedenle süreç ile ilgili sadece resmi web sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacak açıklamalara göre hareket edilmesini, programların yürütülmesi ile ilgili Enstitü/Fakülte/YO/MYO web sayfalarının takip edilmesini önemle rica eder, sağlıklı günler dileriz.