İletişim

Bölüm Sorumlu Eposta
İktisat Arş.Gör.Selim Koray DEMİREL skdemirel@ktu.edu.tr
Ekonometri Arş. Gör. Hüseyin ÜNAL huseyin.unal@ktu.edu.tr
İşletme Arş. Gör. Yusuf GÜNEYSU yusufguneysu@ktu.edu.tr
Maliye Arş. Gör. Dr. Merve Ahsen DEMİR merveahsen.demir@ktu.edu.tr
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Arş. Gör. Yusuf Erdem TUNÇ yusuferdemtunc@ktu.edu.tr
Kamu Yönetimi Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ kduzenli@ktu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Arş. Gör.Göktuğ KIPRIZLI goktugkiprizli@ktu.edu.tr
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Arş. Gör. Ömer Çağrı YAVUZ omercagriyavuz@ktu.edu.tr

Bölüm Sorumlu Eposta
Türk Dili ve Edebiyatı Doç.Dr.Savaşkan Cem BAHADIR sacem@ktu.edu.tr
Rus Dili ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi Murat AŞÇI rusdili@ktu.edu.tr
Arkeoloji Doç.Dr.Serkan DEMİREL serkandemirel@ktu.edu.tr
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU sosyoloji@ktu.edu.tr
Batı Dilleri ve Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi Öznur SEMİZ ingdil@ktu.edu.tr
Psikoloji
Sanat Tarihi
Tarih Doç.Dr.Ahmet KÖKSAL
Arş.Gör.Eyyüp YILMAZ
tarih@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Fen Prof.Dr.Zafer KÜÇÜK zkucuk@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Fakülte Serkan KALAYCI - Bilgi İşlem
Gülseren KARAAĞAÇLI - Koordinatörlük
Filiz YILMAZ - Koordinatörlük
Dilek BAYRAK - Koordinatörlük
Hüseyin KONAK - Koordinatörlük
serkankalayci61@gmail.com
gkaraagacli@ktu.edu.tr
filizfarabi@gmail.com
bayrakdilek83@gmail.com
huseyinkonak61@hotmail.com
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç.Dr.Selim DEMİR selim-demir@hotmail.com
Bölüm Sorumlu Eposta
Fakülte Arş.Gör. Emirhan YILMAZ
Arş.Gör. Sercan YILMAZ
Erdinç AKYÜZ
emirhanyilmaz@ktu.edu.tr
sercanyilmaz@ktu.edu.tr
dis@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Bilgisayar Mühendisliği Arş.Gör.Orhan SİVAZ uzem@ceng.ktu.edu.tr
Elektrik Elektronik Mühendisliği Yeşim Ayşe BAYSAL yabaysal@ktu.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Arş.Gör.Fatma Betül YENİ fb.yeni@ktu.edu.tr
Harita Mühendisliği Arş.Gör.Ziya USTA ziyausta@ktu.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Doç.Dr.Tayfun DEDE dtayfun@ktu.edu.tr
Jeofizik Mühendisliği Arş.Gör.Özgenç AKIN
Arş.Gör.Tuğba TÜRKER
ozgencakin@ktu.edu.tr
tturker@ktu.edu.tr
Jeoloji Mühendisliği Arş.Gör.Muhammet Oğuz SÜNNETÇİ moguzsunnetci@ktu.edu.tr
Maden Mühendisliği Doç.Dr.İzzet KARAKURT karakurt@ktu.edu.tr
Makine Mühendisliği Arş.Gör.Mustafa Yavuz COŞKUN mycoskun@ktu.edu.tr
Metalürji Mühendisliği Arş.Gör.Kürşat İÇİN kursaticin@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Orman Mühendisliği Arş.Gör.Taha Yasin HATAY tyhatay@ktu.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Arş.Gör.Seyhan SEYHAN seyhanseyhan2@gmail.com
Orman Endüstri Mühendisliği Arş.Gör.Dr.Aydın DEMİR aydindemir@ktu.edu.tr
Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü Arş.Gör.Dr.Ahmet ARPACIK ahmetarpacik@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Eczacılık Arş.Gör. A.Buğra AKSEL abaksel@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Emin TUĞCU emintugcu@ktu.edu.tr
Enerji Sistemleri Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi Ömür AKYAZI oakyazi@ktu.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Doç.Dr.Hasan Tahsin ÖZTÜRK htozturk@ktu.edu.tr
Yazılım Mühendisliği Doç.Dr.Hamdi Tolga KAHRAMAN htolgakahraman@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
İç Mimarlık Öğr.Gör.Betül AKGÜL
Arş.Gör.Tolga CÜRGÜL
bakgul@ktu.edu.tr
tolgacurgul@ktu.edu.tr
Mimarlık Arş.Gör.Bahar KÜÇÜK KARAKAŞ
Arş.Gör.Deniz BAYRAK
baharkucuk@ktu.edu.tr
denizbayrak@ktu.edu.tr
Şehir ve Bölge Planlama Arş.Gör.Beyza KARADENİZ
Arş.Gör.Pelin TATLI
Arş.Gör.Fahrettin KUL
bsen@ktu.edu.tr
pelintatli@ktu.edu.tr
fahrettinkul@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Deniz Ulaştırma İşletme Arş.Gör.Ekrem EYÜPOĞLU ekremeyuboglu@gmail.com
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Dr.Öğr.Üyesi Erhan Aksu eaksu@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
Hemşirelik Prof.Dr.Nesrin NURAL nnural@ktu.edu.tr
Sağlık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi Gökhan YILMAZ gyilmaz@ktu.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr.Sevilay HİNTİSTAN sevilayhindistan@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
MYO Öğr.Gör.Murat ÖZTÜRK uzemyabancidiller@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
M.Y.O Öğr.Gör. Ergin ŞAHİN erginshn@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
MYO Dr.Öğr.Üyesi Onur TOSUN mmyouzm@gmail.com
Bölüm Sorumlu Eposta
MYO Dr.Öğr.Üyesi Özlem UZUN
Öğr.Gör.Dr.Canan Ertemoğlu ÖKSÜZ
Öğr.Gör.Dr.Selcen Uzun DURAN
Öğr.Gör.Şahi Nur KALKIŞIM
uzem.ktu.shmyo@gmail.com
Bölüm Sorumlu Eposta
Yönetim ve Organizasyon Öğr.Gör.Damla EKER damlaeker@ktu.edu.tr
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Öğr.Gör.Mehmet Ali ENGİN mehmetaliengin@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
MYO Öğr.Gör.Veysel DEMİRCİ
Öğr.Gör.Hande Gül KANCA
veyseldemirci@ktu.edu.tr
handegulkanca@ktu.edu.tr
Bölüm Sorumlu Eposta
MYO Yüksekokul Sekreteri Ergün Nail ALPASLAN enalpaslan@ktu.edu.tr